0742 042 041 patronat@cttc.ro

Fonduri guvernamentale pentru productie de pana la 450.000 lei

 

Grila de Punctaj Aferenta Programului

GRILA EVALUARE PLAN AFACERI

 

Programul National Multianual de Microindustrializare

Punctaj
Resurse umane existente 10
Societatea are cel putin 2 angajati la momentul inscrierii online 10
Societatea are cel putin 1 angajat la momentul inscrierii online 5
Societatea NU are angajati la momentul inscrierii online 0
Finantare anterioara  10
Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani 10
Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor in ultimii 3 ani 0
Numar de noi locuri de munca create la momentul decontului 30
Locuri de munca create ≥ 4 20
Locuri de munca create ≥ 3 15
Locuri de munca create ≥ 2 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de munca din cele noi create pentru 1 absolvent dupa anul 2012/ somer/ persoana defavorizata 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de munca din cele noi create pentru 2 absolventi dupa anul 2012/ someri/ persoana defavorizata 10

 

Valoarea proiectului de investitii 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibila a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibila a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibila a proiectului 10
Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2,2.3.6. din HG 2139/2004 si  software-uri necesare desfasurarii activitatii sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe prevazute la pct 2.1 si 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnica de calcul) 2.3.6. din HG 2139/2004sau obiecte de inventar asimilate grupelor mentionate si  software-uri necesare desfasurarii activitatii reprezinta mai putin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 0
Profit din exploatare la 31.12.2019 10
Societatea A obtinut profit din exploatare la 31.12.2019 10
Societatea NU a obtinut profit din exploatare la 31.12.2019 0
Asociatul/Actionarul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/actionar in alta societate infiintata in baza Legii 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare 5

 

Investitii Eligibile

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta/copiator/multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G,
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize3 , etichetare ecologica, licente),
 • Software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie , inclusiv din elemente prefabricate Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie functionale la locul implementarii proiectului, la momentul decontului; La momentul platii AFN, spatiul trebuie sa figureze ca punct de lucru si cu codul CAEN accesat autorizat in respectiva locatie;
 • Achizitionarea de Mobilier, Aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale,
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alta pagina web;
 • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
 • Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de lucru sau productie;
 • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/actionarul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4.500 lei.

Domenii de Activitate Eligibile

 • 10 Industria alimentara;
 • 11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape îmbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbracaminte;
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si încaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale împletite;
 • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie; – 1811 Tiparirea ziarelor; – 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.; – 20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu exceptia 2011, 2051, 2053, 2059;
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgica;
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu exceptia 3040;
 • 31 Fabricarea de mobila;
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a

Documentele necesare pentru elaborarea proiectului

 1. Copie CUI Societate – semnat si stampilat cu mentiunea “Conform cu Originalul”;
 2. Copie Act Identitate Asociat /Administrator – semnat si stampilat cu mentiunea “Conform cu Originalul”;
 3. CV-ul Asociatului / Administratorului Societatii;
 4. Certificat constatator informatii extinse;
 5. Bilant 2019 pentru intreprinderile legate sau partenere ( daca este cazul)
 6. Copie Contract comodat/ inchiriere/ proprietate punct de lucru unde se va realiza implementarea (daca este cazul);
 7. Bilantul Contabil pentru anul 2018 si recipisa de depunere;
 8. Bilantul Contabil pentru anul 2019 si recipisa de depunere;
 9. Balanta pentru luna decembrie 2018 si 2019;
 10. Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
 11. Registrul mijloacelor fixe;
 12. Extras Reges;
 13. Registru Salariati din Revisal;
 14. Organigrama nenominala cu evidentierea locurilor de munca nou create;
 15. Fluxul tehnologic al societatii – descriere succinta;
 16. Contul IBAN al societatii;
 17. Lista produse vandute  si preturile orientative;
 18. Principalii furnizori de materii prime / materiale /servicii, cu mentionarea tipului de materie prima achizitionata de la fiecare, precum si valoarea achizitiilor anuale;
 19. Tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati comerciale, agricultori etc) din piata interna / externa;
 20. Ofertele de pret pentru echipamentele pe care doriti sa le achizitionati prin proiect.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro