0742 042 041 patronat@cttc.ro

Program de Finantare Nerambursabila pentru micro-intreprinderi, persoane fizice autorizate, ONG-uri, cabinete medicale individuale din domeniul sanatatii

Domenii de Activitate Eligibile:

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR
1811 Tiparirea ziarelor
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814 Legatorie si servicii conexe
1820 Reproducerea inregistrarilor
32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
58. ACTIVITATI DE EDITARE
5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor deteleviziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
61. TELECOMUNICATII
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6391 Activitati ale agentiilor de stiri
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a
71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9102 Activitati ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interesturistic
9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
9321 B llciuri si parcuri de distractii
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Cheltuieli eligibile in cadrul programului Microgranturi

 • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;
 • Cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza;
 • Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului COVID-19;
 • Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 • Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii curente pentru reluarea activitatilor economice.

Beneficiari eligibili:

 • Au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin unui an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA /cabinete medicale individuale pentru care inceperea activitatii poate sa aiba loc pana la data de 01.02.2020;
 • Au inregistrat in anul anterior depunerii Cererii de Finantare Nerambursabila, o cifra de afaceri de cel puin 5.000 euro;
 • Isi vor mentine activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;
 • Nu au beneficiat de prevederile legale privind somajul tehnic in perioada starii de urgenta/alerta;
 • Au obtinut profit in unul din ultimii doi ani ai activitatii curente;
 • Nu au obligatii restante la bugetul de stat la data depunerii cererii de finantare.

 

Documente necesare:

 • CUI-ul societatii, semnat si stampilat;
 • Certificat constator furnizare informatii ;
 • Copie buletin administrator;
 • Bilant 2019 plus recipisa de depunere a acestuia;
 • Bilant 2018 plus recipisa de depunere a acestuia;
 • Ultima balanta incheiata pentru anul in curs;
 • Balanta la  luna decembrie 2018;
 • Balanta la  luna decembrie 2019;
 • Registru revisal.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro