0742 042 041 patronat@cttc.ro

Finantare Nerambursabila de pana la 100.000 de Euro pentru investitii in cooperarea orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectorul pomicol

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili sunt reprezentanti de PARTENERIATELE constituite in baza unui ACORD DE COOPERARE din cel putin un partener din categoriile de mai jos si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol/pomicol, in functie de submasura:

 • Fermieri (persoane fizice si / sau entitati cu forma de organizare juridica);
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici;
 • Organizatii neguvernamentale;
 • Consilii locale;
 • Unitati scolare (inclusiv universitatile de profil), unitatile sanitare, de agrement si de alimentatie publica.

Conditii:

 1. Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 2. Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioada de functionare cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea;
 3. Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare;
 4. Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul, si o descriere a activitatilor de promovare propuse.
 5. Proiectul de cooperare propus va fi nou si nu va fi in curs de defasurare sau finalizat;
 6. Daca este cazul, solicitantul va respecta definitiile cu privire la lanturile scurte de aprovizionare si pietele locale stabilite conform legislatiei.
 7. Partenerii care sunt fermieri isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa STP (subprogramul tematic pomicol) aferenta Cadrului National de Implementare STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand culturile in sere si solarii).
 8. Partenerii care sunt GP /Cooperative isi desfasoara activitatile agricole intr-una din unitatile administrativ – teritoriale din Anexa aferenta Cadrului National de Implementare a STP si activeaza in sectorul pomicol (exceptand culturile in sere si solarii).

Cheltuieli Eligibile ale Programului

 • Studii/planuri (studiilor si planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv analize de piata, conceptul de marketing.)
 • Costurile de functionare a cooperarii (cheltuieli de transport si de subzistenta ale coordonatorului si partenerilor; onorarii ale personalului; cheltuieli legate de inchirierea spatiilor de desfasurare a intalnirilor parteneriatului, inchiriere sediu, achizitie echipamente IT si alte dotari necesare desfasurarii cooperarii.)
 • Costuri directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 100.000 Euro/proiect.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro