0742 042 041 patronat@cttc.ro

Finantare Nerambursabila de pana la 1,5 mil Euro pentru investitii in infrastructura de irigatii.

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantii eligibili sunt unitati administrativ teritoriale si / sau asociatii ale acestora, constituite conform legislatiei nationale in vigoare.

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametrii proiectați și întreținerea
  investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
 • Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice
  aferente Directivei Cadru Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de
  măsuri, dacă este cazul;
 • Investiția prevede contorizarea apei.
 • Investiția vizează o suprafață identificată ca viabilă în Strategia Investițiilor în sectorul irigațiilor;
 • Solicitantul (OUAI/FOUAI) să facă dovada deţinerii în folosinţă a terenului/activului fizic aferent investiţiei;
 • Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională;

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Cheltuieli eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Important!
Sunt eligibile si lucrarile pentru statiile de pompare, dispecerizare, monitorizare si contorizare a energiei electrice.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 1.500.000 Euro/proiect.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro