0742 042 041 patronat@cttc.ro

Program de finantare nerambursabila cu investitii de pana la 1 mil E in infrastructura de acces agricol.

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Beneficiarii eligibili sunt: Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislatiei in vigoare / Federatiile Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii

  • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
  • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
  • Solicitantul se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima transa de plata;
  • Investitia este in conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apa pentru suprafetele vizate si cu programul relevant de masuri, daca este cazul;
  • Investitia prevede contorizarea apei;
  • Investitia vizeaza o suprafata identificata ca viabila in Programul National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania;
  • Solicitantul sa faca dovada detinerii in folosinta a terenului/activului fizic aferent investitiei;
  • Sistemul de irigatii prevazut prin proiect trebuie sa fie racordat la o infrastructura principala functionala.

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR sunt limitate la modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, cladirilor aferente statiilor de pompare de punere sub presiune si/sau racordarea la utilitati, sisteme de contorizare a apei, inclusiv constructia/modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.

Sunt eligibile si lucrarile pentru statiile de pompare, dispecerizare, monitorizare si contorizare a energiei electrice.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi: 1.000.000 Euro/proiect.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro