0742 042 041 patronat@cttc.ro

Finantare nerambursabila de pana la 250.000 Euro pentru investitii in instalatii, echipamente pentru asigurarea biosecuritatii si infrastructura sanitara

 

Criterii de Eligibilitate Solicitant

Solicitantul privat trebuie sa respecte urmatoarele reguli:

 • Sa desfasoare activitati economice ca persoana fizica autorizata/ intreprindere individuala/ intreprindere familiala/ persoana juridica romana;
 • Sa actioneze in nume propriu;
 • Sa asigure surse financiare stabile si suficiente pe tot parcursul implementarii proiectului.
 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Angajamentul solicitantului ca va mentine investitia pe intreaga perioada de monitorizare
 • Investitia trebuie sa se realizeze in zonele desemnate ca fiind contaminate sau in pericol de a fi contaminate cu pesta porcina africana
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-masura.
 • Solicitantul va demonstra viabilitatea economica a investitiei, prin documentatia tehnico-economica
 • Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, daca aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare

Cheltuieli Eligibile ale Programului

 • Cheltuieli cu achizitia de instalatii de dezinfectie si dezinsectie;
 • Cheltuieli cu achizitia de instalatii, echipamente  pentru asigurarea biosecuritatii si infrastructura sanitara  (de ex.: constructia si dotarea filtrului cu grup sanitar si dusuri, vestiare, etc.) in cadrul fermelor;
 • Cheltuieli cu constructia de garduri de protectie, inclusiv achizitia de repelenti  si constructia aferenta, pentru evitarea contactului porcilor domestici cu porcii mistreti;
 • Cheltuieli cu racordarea la utilitati, dupa caz,  respectiv  racordarea la sistemele centralizate (de exemplu: energie, apa) sau cheltuieli cu alte echipamente mobile, cum ar fi generatorul pentru curent electric;

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali;
 • 100% cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri

si nu va depasi 250.000 euro/proiect pentru investitii in instalatii, echipamente pentru asigurarea biosecuritatii si infrastructura sanitara  (de ex.: constructia si dotarea filtrului cu grup sanitar si dusuri, vestiare, etc.) in cadrul fermelor.

 

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro