0742 042 041 patronat@cttc.ro

Finantare nerambursabila de pana la 200.000 Euro pentru investitii in repopularea si refacerea efectivelor de suine sau reprofilarea exploatatiei cu alta specie de animale, ca urmare a decimarii efectivelor de suine cauzata de aparitia pestei porcine africane

 

Criterii de Eligibilitate Solicitant

 • Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili;
 • Exploatatia a fost afectata de pesta porcina africana si dezastrul a condus la distrugerea a cel putin 30% din potentialul agricol al acesteia;
 • In cazul repopularii cu aceeasi specie, exploatatia trebuie sa fie declarata de catre ANSVSA ca fiind indemna la pesta porcina africana si nu se afla, la momentul solicitarii sprijinului,  in zona de regionalizare stabilita prin lege;
 • Solicitantul va demonstra viabilitatea economica a investitiei prin documentatia tehnico- economica;
 • Investitia  va fi precedata de o evaluare a impactului  preconizat asupra mediului;
 • Angajamentul solicitantului ca la finalizarea investitiei se va inregistra/autoriza, dupa caz, la Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si de Siguranta Alimentelor (ANSVSA);
 • Se va verifica daca solicitantul a beneficiat de sprjin si din alte surse in vederea evitarii supracompensarii si dublei finantari;
 • Angajamentul solicitantului ca va mentine investitia pe intreaga perioada de monitorizare;
 • Solicitantul trebuie sa prezinte documente justificative eliberate de autoritatea competenta pentru demonstrarea distrugerii efectivului de animale;
 • Angajamentul solicitantului privind obtinerea avizului de conformitate din partea autoritatii competente privind indeplinirea normelor de biosecuritate anterior popularii/repopularii cu alte specii;

Cheltuieli Eligibile ale Programulu

 • Costul cu achizitia animalelor de reproductie destinate repopularii in vederea restabilirii productiei agricole cu utilizarea conversiei UVM, daca este cazul;
 • Costul cu achizitia animalelor de reproductie destinate reprofilarii fermelor afectate, prin popularea cu alte specii de animale, in vederea restabilirii productiei agricole cu utilizarea conversiei UVM de la o specie la alta;
 • Costuri cu extinderea si/sau modernizarea in scopul adaptarii adaposturilor de animale.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% si nu va depasi o valoare de 200.000 euro/proiect.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro