0742 042 041 patronat@cttc.ro

Program de finantare nerambursabila cu investitii de pana la 100.000 Euro/ an in sectorul agricol

 

Cheltuieli Eligibile ale Programului

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Solicitantul prezinta un plan de afaceri care trebuie sa detalieze activitatile planificate ale grupului in raport cu una sau mai multe dintre categoriile enumerate mai jos :

  • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
  • introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
  • stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii; si
  • alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.

Criterii de Eligibilitate SolicitanT

Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin Submasura 9.1a sunt grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform legislatiei specifice in vigoare.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii 5 ani de la recunoastere si suma maxima de 100.000 euro/an.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro