0742 042 041 patronat@cttc.ro

Finantare Nerambursabila Pentru Domeniul IT de pana la 3.500.000 Euro

 

Cheltuieli Eligibile ale Programului

 • Activitati aferente achizitionarii de hardware TIC si a altor dispozitive aferente;
 • Activitati aferente amenajarii centrului de date in care se vor instala echipamentele TIC achizitionate prin proiect;
 • Activitati aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii aplicatiilor software/licentelor necesare implementarii proiectului, configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, achizitionarea si implementarea de solutii de semnatura electronica;
 • Activitati aferente cercetarii industriale sau dezvoltarii experimentale;
 • Activitati aferente detasarii de personal cu inalta calificare de la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului angajat al beneficiarului;
 • Activitati aferente serviciilor de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii;
 • Activitati aferente inovarii de proces si organizationala, inclusiv activitati de cercetare contractuala;
 • Activitati aferente cercetarii de piata;
 • Activitati necesare informarii si publicitatii proiectului;
 • Activitati aferente achizitionarii de servicii de consultanta;
  1. Elaborarea documentatiilor necesare pregatirii proiectului propus spre finantare
  2. Managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentatiilor necesare implementarii proiectului si servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor (elaborarea documentatiei de atribuire si aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie)
  3. Obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente activitatilor eligibile ale actiunii
  4. Obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale
 • Activitati aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achizitionate si cel care va asigura mentenanta;
 • Activitati de achizitie a serviciilor de auditare intermediara/finala, financiara si tehnica;
 • Activitati specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 • Activitati aferente accesului la baze de date si la biblioteci de specialitate.

Valoarea Finantarii Nerambursabile

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate pe proiect in cadrul schemei de ajutor de stat este de 3.500.000 euro, la care se adauga cheltuielile aferente ajutorului de minimis.

Valoarea maxima eligibila a ajutorului de minimis care poate fi acordata unui beneficiar definit, dar trebuie sa respecte urmatoarele conditii simultan per proiect:

1. Nu poate depasi 20% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente proiectului
2. Nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000 de euro (100.000 euro, in cazul solicitantilor care isi desfasoara activitatea in sectorul transporturilor) pe ultimii 3 ani fiscali (care se refera la anul in curs si 2 ani anteriori).

Criterii de Eligibilitate Solicitant

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, centrate pe domeniul TIC

sau

 • Intreprinderi (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

 • Consortii (parteneriate) de microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care isi desfasoara activitatea in Romania, in cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC.

 

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro